Overensstemmelses erklæring

Dato:

Kunde:

Ordre nr.

Vare nr:

Materiale:

Leverandør:

BN Plast Teknik er en spåntagningsvirksomhed der forarbejder plastemner efter kunde tegninger og ønsker. Jævnfør tegningens informationer vælges korrekt plast materiale, som emnet skal produceres i.

BN Plast Teknik er tilmeldt og registreret i fødevarestyrelsens Smiley ordning og er omfattet af reglerne om FKM (Fødevare kontakt materiale) materialer til kontakt med fødevarer.

Som ansvarlig virksomhed har BN Plast Teknik indført følgende procedure for sporbarhed af FKM materiale.

-​Ved rå-plast materiale bestilt til specifik sag vil BN Plast Teknik kundeordre nr. blive påført som rekvisition nr. på leverandør indkøbsordre samt materiale bestilles som FKM materiale hos leverandør.

-​Rekvisitionsnummer og batch nummer på rå-plast sikrer, materialet kan spores tilbage til leverandøren, der vil kunne spores videre tilbage på rå-plast data og specifikationer.

-​Rest rå-plast bliver mærket med batch nr. til senere brug.

-​Rå-plast indkøbt til lager vil bliver mærket med leverandørens materiale batch nr.

Anvendt Rå-plast materiale leveres i henhold til følgende fødevareforordninger.

-​European Regulation 10/2011/EC

-​European Regulation 1935/2004/EC

-​Plast emner produceret og bearbejdet efter Council Regulation 2023/2006 (GMP – Good manufacturing Practice)

-​FDA compliance at raw material.

-​DK Regulation 1248 of 30/10/2018.

Via ovenstående procedure, egenkontrol og dokumentation fra vores leverandør, i form af overensstemmelseserklæringer suppleret med migrationstests, følges lovgivningen vedr. brug af FKM rå-plast materiale.

Denne dokumentation fra rå-plast leverandør leveres med ordren.

Det er nødvendigt for BN Plast Tekniks kunder, i forbindelse med ordreafgivelse, at informere om ønsker til detaljegraden af sporbarheden og om der ønskes en overensstemmelseserklæring medsendt.

Kontakt os gerne for rådgivning.

BN Plast Teknik ApS

Køgevej 49

DK-4653 Karise

Tlf. +45 4047 4501